ZDROJE

http://www.spssol.cz/DUMy/Informa%C4%8Dn%C3%AD%20technologie/1.sada/05_Externi_zarizeni_pocitace_prezentace.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_kl%C3%A1vesnice

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_my%C5%A1
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain