Výstupní externí zařízení PC

Výstupní zařízení umožňují různými způsoby výstup zpracovaných či uložených dat z počítače k člověku ve srozumitelné podobě.

Příklady výstupních zařízení:

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde