Vstupní externí zařízení PC

Vstupní zařízení umožňují zadávat data do počítače, obvykle v podobě srozumitelné člověku, které si pak počítač dále zpracuje.

Příklady vstupních zařízení:
Nechte všechny starosti s počítači na nás. Díky outsourcingu IT a váš informační systém poběží na 100%.