Vstupní externí zařízení PC

Vstupní zařízení umožňují zadávat data do počítače, obvykle v podobě srozumitelné člověku, které si pak počítač dále zpracuje.

Příklady vstupních zařízení: