Vstupně-výstupní zařízení PC

Některá externí zařízení nelze jednoduše označit za vstupní či výstupní, protože pomocí nich lze data do počítače zadávat, tak i z něho získávat.

Příklady vstupně-výstupních zařízení:
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde