Vstupně-výstupní zařízení PC

Některá externí zařízení nelze jednoduše označit za vstupní či výstupní, protože pomocí nich lze data do počítače zadávat, tak i z něho získávat.

Příklady vstupně-výstupních zařízení:
Outsourcing IT i správa sítě profesionálně, to je www.it-factory.cz.