Zařízení na ukládání dat

Externí úložná zařízení mají oproti interním následující přednosti:


Zařízení na ukládání dat:
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde