Zařízení na ukládání dat

Externí úložná zařízení mají oproti interním následující přednosti:


Zařízení na ukládání dat:
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde